Evidenční kontroly

Kontrola souladu provedení vozidla s údaji uvedenými v TP a osvědčení o registraci (OTP) pro všechny kategorie vozidel.